fredag 8 april 2016

Vardagsträning

Det var länge sedan bloggen uppdaterades, men nu kommer äntligen ett inlägg. Det blir inte särskilt faktatungt utan tanken är mest att ge exempel från vardagen med kaniner och förhoppningsvis lite träningsinspiration. Kaniner är duktiga på att lära sig saker och mycket i vardagen kan underlättas med lite träning.

Många kaninägare kan säkert känna igen sig i att kaninerna vet precis när det är matdags och hittar på effektiva sätt att göra oss människor uppmärksamma på eventuella brister i punktlighet. 

När jag var hemma över jul och innan påsk passade vi på att klippa klor och då bjuds det alltid på lite pellets som belöning. Persilja är också en favorit. Alba demonstrerar fint.


Klickerträning, som är en form av positiv förstärkningsträning, associeras ofta med hundträning, dock kan i princip alla djur lära sig nya saker med denna metod. Fiskar till exempel! Positiv förstärkning innebär att belöna ett önskat beteende, det vill säga lägga till något trevligt för att öka förekomsten av beteendet i framtiden.

Att använda en target för att flytta djur från en plats till en annan kan vara mycket användbart. Det används bland annat för förflyttning av potentiellt farliga djur på zoo, men kan också användas i vardagen med våra sällskapsdjur. I bildserien nedan använder jag en pinne som target för att lära Dunder att gå upp på lådan. För att lära in detta beteende använde jag en metod som kallas shaping, vilket innebär att man formar beteendet stegvis. Dunder var nyfiken på pinnen och kom fram för att undersöka den, klick och belöning. Om kaninen inte är intresserad av targeten behöver man lägga in fler steg, till exempel vända sig mot targeten, röra sig mot targeten och belöna för rätt beteende för varje kriterium på vägen mot målbeteendet. Det tog inte lång tid innan Dunder kopplade att nosa på tageten resulterade i en godbit och när han lärt sig det kunde jag successivt börja flytta den för att på så sätt lära honom att följa den.
Klickerträning kan också användas för att träna på att gå in i transportlådan, något som många djur tycker är obehagligt. Alba demonstrerar nedan. Jag använde shaping även här och började med att klicka och belöna när hon rörde sig mot öppningen på transportlådan, när hon stack in huvudet och när hon till slut tog ett skutt in. Man bryter ner beteendet i så många steg som behövs och när kaninen lyckats några gånger kan man öka svårighetsgraden. Det är viktigt att låta kaninen lyckas för att hålla motivationen uppe. På bilden nedan ger jag belöningen genom burväggen för att skapa en positiv association till att vara i lådan och undvika att hon associerar belöningen med att lämna lådan.

onsdag 21 oktober 2015

KaninagilityInnan jag åkte till Skottland för studier i september testade vi att ha lite kaninagility kombinerat med klickerträning ute på gräsmattan. Agility, eller kaninhoppning om man hellre vill det, är en rolig aktivitet att göra tillsammans med kaninerna. Den här gången var det dock svårt att konkurrera med gräset eftersom det var betydligt mer intressant än de äpplebitar jag hade att erbjuda. De gånger vi testat utan gräsmatta (inomhus) har det gått bättre, både Dunder och Alba är entusiastiska. 

Det är inte mycket som behövs, här använder vi några hemmabyggda hinder, en tunnel och en låda. Hinder kan annars utgöras av det som finns hemma, några staplade böcker till exempel, se bara till att kaninerna inte kan göra sig illa på dem. Tunnlar kan man bygga av kartonger eller så finns det hyfsat billiga kattunnlar att köpa i många affärer.

Idag har jag haft möjlighet att klickerträna både hundar och hästar som en del i masterprogrammet jag går, men det ska bli roligt att träna med kaninerna igen när jag kommer hem över jul. Under tiden håller familjen ställningarna på den fronten.


onsdag 2 september 2015

Tillägg angående vaccination

Med anledning av att en ny form av viruset som orsakar Rabbit hemorrhagic disease (kaningulsot) har påträffats i Sverige så har jag gjort ett tillägg i inlägget om vaccination. Mer om det nya viruset går också att läsa på SVA:s hemsida.

måndag 31 augusti 2015

Fluglarvsangrepp

Särskilt på sommarhalvåret när det blir varmt ute, finns risk att kaniner drabbas av angrepp från fluglarver. Flugorna lägger gärna ägg där det är varmt och fuktigt och dras dessutom till miljöer som är rika på ammoniak. Den ökade luftfuktigheten i dessa miljöer ökar äggens chanser att kläckas. Kaniner som av olika anledningar har svårt att hålla sig rena eller som är lösa i magen är därför mer utsatta. Flugor kan lägga upp till 200 ägg åt gången och larverna utvecklas i tre larvstadier, innan de lämnar värddjuret och förpuppas. Fluglarverna äter skadad vävnad och kan orsaka allvarliga skador på drabbade kaniner, tillståndet kan leda till att kaninen dör om det inte upptäcks och behandlas i tid. Är angreppet allvarligt är det bästa alternativet ofta att avliva kaninen, lindrigare angrepp kan gå att behandla.

Under den svenska sommaren när det blir varmt ute kan flugäggen kläckas inom 18 timmar från det att de är lagda och inom 38 timmar kan fluglarverna nå sitt andra larvstadium. Det är larver i andra och tredje stadiet som orsakar mest skada. Från att äggen är lagda tills det att kaninens tillstånd kan vara allvarligt går förloppet alltså mycket snabbt. Det är därför viktigt att vara uppmärksam och kontrollera kaninen ofta; två gånger dagligen när det är varmt väder. Det är viktigt att lyfta upp kaninen för att kunna se undersidan och att vara extra uppmärksam på området runt svansen och könet. Kaninen ska vara ren och inte ha någon avföring eller urin fastsittande i pälsen. Klumpar med flugägg kan vara synliga med blotta ögat, medan larvet i första stadiet är små och därför kan vara svåra att se. Om förloppet är mer långt gånget och det finns större larver (andra och tredje stadiet) är risken stor att de redan orsakat allvarliga sårskador.

Tidiga symptom hos en drabbad kanin kan vara urin och avföring som sitter fast i pälsen, att kaninen är slö och apatisk, inte vill äta, går ner i vikt eller är lös i magen. Dessa symptom är ofta också tecken på underliggande problem som ökar risken för fluglarvsangrepp. Att kaninen inte kan hålla sig ren kan vara ett tecken på att den har problem med tänderna, är överviktig, har ont eller inte ges rätt kost.

Upptäcker du att din kanin har avföring och urin i pälsen är det viktigt att komma fram till orsaken bakom detta och att behandla det underliggande problemet, veterinär bör rådfrågas. Om kaninen drabbats av fluglarvsangrepp behöver den veterinärvård omgående, då detta är ett allvarligt och mycket smärtsamt tillstånd.

En studie gjord i sydvästra England och i Wales visade att 94,5 % av veterinärklinikerna som deltog i studien hade behandlat kaniner för fluglarvsangrepp, vilket indikerar att det är ett vanligt problem bland tamkaniner.

Saker du kan göra för att förebygga fluglarvsangrepp:
  • Kontrollera kaninens päls (speciellt runt svansen och könet) minst två gånger om dagen, den ska vara ren och torr
  • Minska mängden flugor t ex genom att; göra rent i bur/toalåda ofta och eventuellt sätta upp flugnät runt buren eller för fönstren
  • Hö/gräsbaserad, fiberrik kost och gott om utrymme att röra på sig; för att minska risken för övervikt, främja god mag- och tarmmotorik samt förebygga tandproblem


Referenser:

Bisdorff, B. & Wall, R. 2006. Blowfly strike prevalence in domestic rabbits in southwest England and Wales. Veterinary Parasitology. 141, 150-155.

Cousquer, G. 2006. Veterinary care of rabbits with myiasis. In practice. 28, 342-349.

Druce, K. 2015. Myiasis in domestic rabbits. Veterinary Nursing Journal. 30, 199-202.

lördag 27 juni 2015

Fästingar och mygg

Kaniner kan precis som andra djur drabbas av fästingar när de är ute på sommaren. Fästingarna biter sig oftast fast där pälsen är som tunnast, t ex på öronen och runt ögonen på kaninen. Bettet kan leda till lokal hudirritation. Har man otur kan både fästingar och mygg också föra med sig olika sjukdomar till exempel de allvarliga virussjukdomarna kaninpest (Myxomatos) och kaningulsot (Rabbit Viral Hemorrhagic Disease). Om du och dina kaniner bor i ett område där dessa sjukdomar förekommer är det en god idé att vaccinera kaninerna varje år.

Tyvärr finns det inga fästingmedel som är säkra att använda till kaniner, de medel som finns för hund och katt kan rent av vara farliga för kaniner. Istället gäller det att se över kaninerna varje dag och plocka bort eventuella fästingar så fort som möjligt. Se då över hela kaninen eftersom fästingar som ännu inte bitit sig fast också kan krypa runt i pälsen. Risken för att sjukdomar överförs ökar ju lägre fästingen får sitta kvar. Det finns flera olika sorters fästingborttagare på marknaden som kan underlätta bortplockningen.

Mygg och knott kan också besvära kaninerna under sommarhalvåret och det finns tyvärr inte heller något medel mot mygg och knott som är godkänt för kaniner. Självklart ska kaninerna få vara ute, beta gräs, gräva och njuta av sommaren ändå, men du kan underlätta för kaninerna genom att antingen sätta upp myggnät runt dem eller ta in dem inomhus de tider på dygnet då myggen och knotten är som värst.

söndag 21 juni 2015

Vad vill du veta mer om?

Finns det något som just du vill veta mer om när det gäller kaniner, deras beteende eller hur man kan aktivera dem på ett bra sätt? Om du har förslag på teman för framtida inlägg eller kanske en fråga så skriv gärna en kommentar till det här inlägget eller maila ditt förslag till aktivtkaninliv(a)outlook.com.

Glad sommar!lördag 16 maj 2015

Tips för en harmonisk grupp

När vi håller djur i sociala grupper är det viktigt att försöka förstå vilka faktorer i djurens miljö som kan bidra till att konflikter uppstår mellan individer i gruppen. Genom att anpassa miljön så att den passar de djur som vistas i den, kan många olika beteendeproblem undvikas.

En kanins sociala färdigheter och hur väl den fungerar i en grupp har att göra med kaninernas gemensamma evolutionära historia, men också varje individs tidigare sociala erfarenheter.

Några sätt att minimera risken för aggression och konflikter när vi håller kaniner tillsammans i par eller grupper är att:
  • Sprida ut värdefulla resurser, såsom mat, vatten och gömställen – för att undvika att en eller ett par individer vaktar dessa
  • Låta nya kaninerna bekanta sig med varandra genom galler till en början – detta ger kaninerna en möjlighet att skapa sig en uppfattning om de andra kaninernas agerande och deras sociala färdigheter
  • Stor yta ger kaninerna möjlighet att gå undan från andra individer om det uppstår konflikter
  • Siktbarriärer och gömställen bryter upp den tillgängliga ytan och gör det också möjligt för kaninerna att gå undan från varandra när de behöver
  • Avsatser och utkiksplatser ger möjlighet för kaninerna att få uppsikt över ett större område och kan dessutom ge ytterligare en möjlighet att komma undan om det uppstår konflikter
***

Alba och Dunder har ett rum, som är deras bas här hemma. Jag har märkt att den förra planslösningen var för öppen och det har känts som att de inte riktigt har varit lika harmoniska mot varandra de senaste veckorna, därför har jag nu möblerat om med ovanstående punkter i åtanke.

 

Kaninerna har nu fler olika gömställen, rummet är mer uppdelat så att de kan komma utom synhåll för varandra. Även om de hoppar upp på de små borden eller på grävlådan så kan de inte se hela rummet eftersom filten döljer hörnet bakom den vita hyllan. De har haft en toalåda att dela på ett tag nu och det har fungerat relativt bra, men nu har de förutom den svarta i hörnet även den blå under hyllan. Dessa är utom synhåll från varandra så att kaninerna kan välja om de vill äta hö tillsammans eller på egen hand.


 

Vattenskålarna är placerade på varsin sida om bordet i mitten av rummet, för att ge dem valmöjligheter, men de dricker också ofta ur samma vattenskål samtidigt.