måndag 31 augusti 2015

Fluglarvsangrepp

Särskilt på sommarhalvåret när det blir varmt ute, finns risk att kaniner drabbas av angrepp från fluglarver. Flugorna lägger gärna ägg där det är varmt och fuktigt och dras dessutom till miljöer som är rika på ammoniak. Den ökade luftfuktigheten i dessa miljöer ökar äggens chanser att kläckas. Kaniner som av olika anledningar har svårt att hålla sig rena eller som är lösa i magen är därför mer utsatta. Flugor kan lägga upp till 200 ägg åt gången och larverna utvecklas i tre larvstadier, innan de lämnar värddjuret och förpuppas. Fluglarverna äter skadad vävnad och kan orsaka allvarliga skador på drabbade kaniner, tillståndet kan leda till att kaninen dör om det inte upptäcks och behandlas i tid. Är angreppet allvarligt är det bästa alternativet ofta att avliva kaninen, lindrigare angrepp kan gå att behandla.

Under den svenska sommaren när det blir varmt ute kan flugäggen kläckas inom 18 timmar från det att de är lagda och inom 38 timmar kan fluglarverna nå sitt andra larvstadium. Det är larver i andra och tredje stadiet som orsakar mest skada. Från att äggen är lagda tills det att kaninens tillstånd kan vara allvarligt går förloppet alltså mycket snabbt. Det är därför viktigt att vara uppmärksam och kontrollera kaninen ofta; två gånger dagligen när det är varmt väder. Det är viktigt att lyfta upp kaninen för att kunna se undersidan och att vara extra uppmärksam på området runt svansen och könet. Kaninen ska vara ren och inte ha någon avföring eller urin fastsittande i pälsen. Klumpar med flugägg kan vara synliga med blotta ögat, medan larvet i första stadiet är små och därför kan vara svåra att se. Om förloppet är mer långt gånget och det finns större larver (andra och tredje stadiet) är risken stor att de redan orsakat allvarliga sårskador.

Tidiga symptom hos en drabbad kanin kan vara urin och avföring som sitter fast i pälsen, att kaninen är slö och apatisk, inte vill äta, går ner i vikt eller är lös i magen. Dessa symptom är ofta också tecken på underliggande problem som ökar risken för fluglarvsangrepp. Att kaninen inte kan hålla sig ren kan vara ett tecken på att den har problem med tänderna, är överviktig, har ont eller inte ges rätt kost.

Upptäcker du att din kanin har avföring och urin i pälsen är det viktigt att komma fram till orsaken bakom detta och att behandla det underliggande problemet, veterinär bör rådfrågas. Om kaninen drabbats av fluglarvsangrepp behöver den veterinärvård omgående, då detta är ett allvarligt och mycket smärtsamt tillstånd.

En studie gjord i sydvästra England och i Wales visade att 94,5 % av veterinärklinikerna som deltog i studien hade behandlat kaniner för fluglarvsangrepp, vilket indikerar att det är ett vanligt problem bland tamkaniner.

Saker du kan göra för att förebygga fluglarvsangrepp:
  • Kontrollera kaninens päls (speciellt runt svansen och könet) minst två gånger om dagen, den ska vara ren och torr
  • Minska mängden flugor t ex genom att; göra rent i bur/toalåda ofta och eventuellt sätta upp flugnät runt buren eller för fönstren
  • Hö/gräsbaserad, fiberrik kost och gott om utrymme att röra på sig; för att minska risken för övervikt, främja god mag- och tarmmotorik samt förebygga tandproblem


Referenser:

Bisdorff, B. & Wall, R. 2006. Blowfly strike prevalence in domestic rabbits in southwest England and Wales. Veterinary Parasitology. 141, 150-155.

Cousquer, G. 2006. Veterinary care of rabbits with myiasis. In practice. 28, 342-349.

Druce, K. 2015. Myiasis in domestic rabbits. Veterinary Nursing Journal. 30, 199-202.