tisdag 20 maj 2014

Vattenskål eller vattenflaska?


Jag läser just nu en kurs som handlar om hästars beteende och tog därför nyligen del av en artikel om huruvida hästar föredrar att dricka ur vattenkopp eller hink. Detta påminde mig om att det faktiskt finns liknande forskning även på kaniner.

En studie som gjorts på sällskapskaniner visade att kaninerna klart föredrog att dricka ur skål framför att dricka ur vattenflaska – även när de sedan tidigare varit vana att dricka ur vattenflaska. Det tog kaninerna i studien tre till fyra gånger längre tid att få i sig samma mängd vatten när de drack från vattenflaska jämfört med när de drack ur skål. Kaninerna drack inte mindre per dygn ur vattenflaska, men spenderade mer tid med att dricka varje gång de drack. Studien visade också att det är viktigt att kaniner har fri tillgång till vatten hela dygnet eftersom begränsad vattentillgång ledde till minskat totalt vattenintag, men också till att kaninerna åt mindre mängd foder. 

Kaninens kost kan så klart också påverka hur mycket vatten den får i sig. En kost bestående av en stor andel färskt foder som till exempel gräs och örter innebär att kaninen får i sig mer vätska via maten än om den får via en kost som till största delen består av torrt foder som till exempel hö och pellets. Det är dock inte bara torrsubstansen i kosten som bestämmer hur mycket vatten kaninen får i sig. En kost innehållande en stor andel hö uppmuntrar också kaninen att dricka mer, därför är det extra viktigt att vatten alltid finns och är lättillgängligt för kaninen. Det är också viktigt att veta att även när kaninen har tillgång till mycket färskt foder så behöver kaninen vatten att dricka.


Varför är det då viktigt att kaninen får i sig tillräckligt med vatten? Ett tillfredsställande vattenintag hjälper till att öka foderintaget till exempel när det gäller hö, vilket främjar mag- och tarmfunktionen och tandhälsan hos kaninen. Det hjälper också till att förebygga problem med urinvägarna som till exempel njursten vilket är ett relativt vanligt förekommande problem hos kaniner. Det är extra viktigt att vatten finns lätt tillgängligt när kaninen är sjuk eftersom sjuka kaniner behöver kunna släcka törsten snabbt. Kaniner med tandproblem kan till exempel ha svårt att dricka ur vattenflaska eftersom tänderna kan skava mot tungan när de försöker dricka.

Ett argument mot att använda vattenskål brukar vara att vattnet snabbt blir smutsigt när det faller ner strö, höstrån eller bajspluttar i vattnet. Ett sätt att förebygga detta är att ställa vattenskålen på en upphöjd yta, till exempel uppe på en hylla eller ett hus som kaninerna kan hoppa upp på. För att minska risken att kaninen välter ut vattnet i skålen bör man införskaffa en skål som står stadigt och som är tung, till exempel en keramikskål med bred botten.

Utifrån sina resultat i studien som mätte om kaninerna föredrog skål eller flaska rekommenderar författarna till artikeln att kaniner ges fri tillgång till vatten i skål.

För att återknyta till första stycket i det här inlägget så visade studien om hästarna att även de föredrog att dricka ur hink framför att dricka ur vattenkopp. När man tänker efter är resultaten i de här studierna inte helt överraskande. Man skulle kunna dra en parallell till att vuxna människor generellt föredrar att dricka ut glas framför att dricka ur en pipmugg vilken begränsar vattenflödet avsevärt.

Källor:
   Harcourt-Brown, F. 2011. Importance of water intake in rabbits. Veterinary Record. 168, 185-186.
   Nyman, S. & Dahlborn, K. 2001. Effect of water supply method and flow rate on drinking behavior and fluid balance in horses. Physiology and Behavior. 73, 1-8.
   Tschudin, A., Clauss, M., Codron, D. & Hatt, J-M. 2011. Preference of rabbits for drinking from open dishes versus nipple drinkers. Veterinary Record. 168, 190a.
   Tschudin, A., Clauss, M., Codron, D., Liesegang, A. & Hatt, J-M. 2011. Water intake in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus) from open dishes and nipple drinkers under different water and feeding regimes. Animal Physiology and Animal Nutrition. 95, 499-511.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar