onsdag 2 september 2015

Tillägg angående vaccination

Med anledning av att en ny form av viruset som orsakar Rabbit hemorrhagic disease (kaningulsot) har påträffats i Sverige så har jag gjort ett tillägg i inlägget om vaccination. Mer om det nya viruset går också att läsa på SVA:s hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar