lördag 16 maj 2015

Tips för en harmonisk grupp

När vi håller djur i sociala grupper är det viktigt att försöka förstå vilka faktorer i djurens miljö som kan bidra till att konflikter uppstår mellan individer i gruppen. Genom att anpassa miljön så att den passar de djur som vistas i den, kan många olika beteendeproblem undvikas.

En kanins sociala färdigheter och hur väl den fungerar i en grupp har att göra med kaninernas gemensamma evolutionära historia, men också varje individs tidigare sociala erfarenheter.

Några sätt att minimera risken för aggression och konflikter när vi håller kaniner tillsammans i par eller grupper är att:
  • Sprida ut värdefulla resurser, såsom mat, vatten och gömställen – för att undvika att en eller ett par individer vaktar dessa
  • Låta nya kaninerna bekanta sig med varandra genom galler till en början – detta ger kaninerna en möjlighet att skapa sig en uppfattning om de andra kaninernas agerande och deras sociala färdigheter
  • Stor yta ger kaninerna möjlighet att gå undan från andra individer om det uppstår konflikter
  • Siktbarriärer och gömställen bryter upp den tillgängliga ytan och gör det också möjligt för kaninerna att gå undan från varandra när de behöver
  • Avsatser och utkiksplatser ger möjlighet för kaninerna att få uppsikt över ett större område och kan dessutom ge ytterligare en möjlighet att komma undan om det uppstår konflikter
***

Alba och Dunder har ett rum, som är deras bas här hemma. Jag har märkt att den förra planslösningen var för öppen och det har känts som att de inte riktigt har varit lika harmoniska mot varandra de senaste veckorna, därför har jag nu möblerat om med ovanstående punkter i åtanke.

 

Kaninerna har nu fler olika gömställen, rummet är mer uppdelat så att de kan komma utom synhåll för varandra. Även om de hoppar upp på de små borden eller på grävlådan så kan de inte se hela rummet eftersom filten döljer hörnet bakom den vita hyllan. De har haft en toalåda att dela på ett tag nu och det har fungerat relativt bra, men nu har de förutom den svarta i hörnet även den blå under hyllan. Dessa är utom synhåll från varandra så att kaninerna kan välja om de vill äta hö tillsammans eller på egen hand.


 

Vattenskålarna är placerade på varsin sida om bordet i mitten av rummet, för att ge dem valmöjligheter, men de dricker också ofta ur samma vattenskål samtidigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar