måndag 2 december 2013

Kastrering/sterilisering

Först och främst en begreppsförklaring så att vi vet att vi utgår från samma definitioner: Ofta pratar man om kastrering när det gäller hanar och sterilisering när det gäller honor. Dock syfta kastrering i själva verket på att man opererar bort testiklar respektive livmoder och äggstockar, medan sterilisering syftar på att man endast kapar sädesledare respektive äggledare och alltså inte opererar bort fortplantningsorganen. Båda begreppen kan alltså användas på båda könen beroende på vilken typ av ingrepp man menar. I detta inlägg kommer jag att diskutera kastrering när det gäller båda könen utifrån definitionen att man opererar bort testiklarna när det gäller hanar och livmoder och äggstockar när det gäller honor. 

Kastrering kan påverka kaninens beteende på olika sätt. Hankaniner som kastreras blir ofta mindre benägna att urinmarkera, vilket är en fördel om kaninen lever som innekanin. Det kan också bli lättare att träna kaninen att bli rumsren efter att den har kastrerats. Värt att tänka på är att väl etablerade vanor ibland kan vara svåra, men inte omöjliga att bryta. Kaninhonor kan också visa ökad aggressivitet i olika stadier av reproduktionscykeln och honor som kastreras slipper sådana hormonellt betingade beteenden. 

Det innebär alltid en risk med sövning och operation och beslutet om just din kanin ska kastreras eller inte ligger hos dig som djurägare. Kastrerade kaniner kan också löpa en större risk för att bli överviktiga så det är extra viktigt att kaninen ges en bra kost, det vill säga huvudsakligen bestående av hö och att kaninen ges goda möjligheter till motion. För mig väger ändå fördelarna med kastrering tyngre än nackdelarna och jag anser att om man inte ska använda sin kanin i avel så bör man kastrera kaninen. Kastrering gör det möjligt att hålla kaninen tillsammans med andra kaniner och kaniner som sociala djur mår bra av att få leva tillsammans med artfränder. Kaninhonor löper dessutom en stor risk att drabbas av livmodercancer och andra livmoderrelaterade sjukdomar när de blir äldre. Kastrering utesluter risken för detta och har alltså också långsiktiga hälsomässiga fördelar för kaninhonor.

Alba ett par dagar efter kastreringen.
Hon äter hö med god aptit.
Alba kastrerades för ett par veckor sedan. Själva operationen gick bra. Första dygnet hemma fick vi stödmata med Critical Care innan hon kom igång att äta hö på eget initiativ. Läkningsprocessen är på god väg så inom en snar framtid kommer Alba och Dunder om allt går bra att flytta ihop på heltid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar